Naše jasné NIE hazardu sa potvrdilo


NAŠE JASNÉ NIE HAZARDU SA POTVRDILO

 

Zastupitelia mesta 28. januára 2020 nevyhoveli protestu prokurátora, čím VZN o zákaze herní a kasín v Nitre zostáva v platnosti!

 

Je skvelé, že sa vedenie Nitry postavilo pred výzvu v krátkom čase opakovane preveriť všetky podpisy maximálne zodpovedne, jeden po druhom detailne overilo všetky údaje podpísaných. Komisia zložená z mestských poslancov tak skonštatovala, že naša petícia obsahuje o takmer 1 800 platných podpisov viac ako bolo potrebné, čo je celkovo približne 32,7 % oprávnených voličov mesta.

Srdečne ďakujeme všetkým podporovateľom, že im na tejto téme naďalej záleží, že prišli osobne dohliadnuť na hlasovanie MZ a že sa a zastavenie hazardu v Nitre aj modlia.

Veríme, že prokurátor nakoniec žalobu na súd nepodá a už nič nebude brániť tomu, aby v Nitre naďalej platil stav, aký si tu obyvatelia želajú. 

 

Ďalší zápas o to, či nám budú ľudia umierať kvôli hazardnej závislosti sa odohrá 29. februára v Bratislave. Tam, podobne ako v Nitre, tiež vyzbierali a odovzdali úspešnú petíciu. Vec sa však dostala na súd, ktorý rozhodne pomohol hazardnej loby, a platnosť ich VZN bola po pár mesiacoch zrušená. Bratislavčania sa ale rozhodne nenechajú zastaviť a idú to vyzbierať odznova. Pomôžme im spolu!