Ako správne vypísať petičný hárok


  • Každý občan môže petíciu podpísať iba jedenkrát. V prípade podpísania tou istou osobou viackrát  sa počíta len jeden podpis.

  • Každý má právo si petíciu najprv prečítať a rozhodnúť sa, či ju podpíše. Ochotného podpísať sa spýtajte, či má trvalé bydlisko v Nitre. Ak trvalý pobyt nemá, nemôže petíciu podpísať.

  • Hárky neopravujte, neškrtajte, ubezpečte sa, že informácie sú vypísané čitateľne a úplne, opakovacie znamienka sa nemôžu akceptovať, všetko treba rozpisovať (tá istá ulica, atď). Takisto je potrebné rozpísať dátum narodenia podľa predtlačených čiarok, napr. 04.05.1961. Bez dátumu narodenia je podpis neplatný.

  • Ak sa niekto pomýli, neškrtajte, radšej vypíšte znovu nový riadok. Ak ide o staršie osoby, ponúknite sa, že vypíšte riadok sami, ľudí nechajte len podpísať.

     

    Ďakujeme, že napomáhate dobrej veci.